شرکت معیار گستر پویا

شرکت قالیشویی گل ابریشم

شرکت دیرگداز آذربایجان

شرکت خاور بلور فجر

شرکت آکس چوب درودگران

ساختمان ساز نیاوران آقای فدوی

تالار پذیرایی مرلین